website design templates

Procés de participació ciutadana per la definició del nou model de recollida de residus


AJUNTAMENT DE COLLBATÓ. març – desembre 2017

L’Ajuntament de Collbató, amb la col·laboració d’ENTORNa3, va realitzar un estudi tècnic per avaluar les 3 millors alternatives pel nou servei de recollida de residus del municipi. Del 22 d’abril i fins al 28 de maig els veïns/es de Collbató van poder escollir entre aquestes 3 propostes mitjançant una votació. El projecte es va basar en:

- Disseny tècnic i econòmic del nou servei de recollida de residus i neteja viària. Participació en l’elaboració dels escenaris tècnics, mitjançant reunions amb la Comissió de Residus del Consell de Medi Ambient així com amb els tècnics/es municipals.
- Preparació del procés participatiu, aportant el disseny i edició de tots els materials gràfics informatius.
- Participació ciutadana per la priorització dels escenaris, a través de la participació presencial (sessions informatives, punts informatius mòbils i diferents punts de votació presencial), i de la participació online. Es van lliurar díptics a les famílies mitjançant la participació de les escoles i es va informar de totes les novetats del procés a través de les xarxes socials i de “Collbató Informa.
- Realització d'una sessió de retorn dels resultats.
- Suport en la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques del servei de Recollida de Residus i Neteja Viària, amb la incorporació dels resultats del procés participatiu.


Durant el mes de maig també es van realitzar 3 rutes veïnals per valorar els punts forts i els aspectes a millorar del servei de neteja viària actual. 

Links d'interès:

Plataforma de participació ciutadana online "A Collbató Triem": 


Documents:

Fulletó informatiu de la campanya "A Collbató Triem"


Notícies relacionades:

Comença el procés participatiu per a la millora de la recollida de residus”. Ajuntament de Collbató

"Collbató tria la recollida porta a porta de totes les fraccions, amb un 56% del total de vots". Ajuntament de Collbató