how to make your own website for free

Elaboració del Pla Local de Prevenció de residus municipals i Actuacions de prevenció del malbaratament alimentari


AJUNTAMENT DE LLEIDA
2018

La redacció del Pla Local de Prevenció inclou la diagnosi sobre els fluxos i àmbits de generació actuals, a partir dels quals s'han definit les línies estratègiques i les actuacions a realitzar que permetin assolir els objectius fixats. A més, s'ha definit una actuació adreçada a la prevenció del malbaratament alimentari, determinant propostes concretes d’ampliació del model de gestió per a l’aprofitament dels excedents.

Links d'interès: