create a website

Campanya d'implantació de la recollida de la FORM amb contenidors tancats amb clau  


AJUNTAMENT DE CASTELLÓ d'EMPÚRIES. Febrer – abril 2018

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha emprès la implantació de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica al primer trimestre de 2018, per mitjà de la col·locació al municipi de contenidors de superfície de càrrega lateral tancats amb clau. Les actuacions desenvolupades per ENTORNa3 han sigut:

- Informació i comunicació a la ciutadania dels residus què cal dipositar en el nou contenidor de la FORM i quines són les pràctiques correctes per a fer-ho, mitjançant punts informatius ubicats a Castelló d'Empúries i a Empuriabrava.
Lliurament del material per a la correcta realització de la recollida selectiva de la FORM a casa i posterior lliurament al contenidor: cubell de 10L airejat, paquet de 10 bosses compostables, fulletó informatiu i clau que permet l’obertura dels contenidors.
• Lliurament d’una flor de temporada com a obsequi de benvinguda al nou servei i com a simbolització del tancament del cicle de la matèria orgànica.
Registre de totes les llars a les que s’ha lliurat el material.