Mobirise

COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES TÈCNICS.

Som conscients de l’exigència de la ciutadania en quant a la prestació i la qualitat dels serveis relacionats amb l’entorn i el medi ambient als municipis. És en aquest sentit que aprofitant la nostra visió global coordinem, gestionem i donem suport i assessorament en el desenvolupament de projectes i les tasques tècniques necessàries per a la gestió i millora contínua. 

  • Elaboració de Plans de Prevenció de Residus municipals, la seva implantació i seguiment. Desenvolupament de les seves actuacions.
  • Estudis econòmics pel càlcul de la taxa de residus
  • Actuacions pel foment del compostatge: tallers, implantacions, seguiment a grans generadors i compostadors comunitaris, inspeccions per identificar llars amb bonificació a la taxa de residus, etc.
  


  • Suport en el desenvolupament de projectes i tasques de les àrees relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament urbà.
  • Seguiment de plans i programes i dels seus indicadors per la millora contínua.
  • Disseny, gestió i coordinació de projectes.
  • Redacció de memòries per a la sol·licitud de subvencions.