simple web templates

WASTIP

Considerem les deixalleries com un espai molt valuós que intervé en l’assoliment d’uns bons resultats de recollida selectiva dels residus, a més d’actuar com a centres de foment de la reutilització i la preparació per la reutilització. .

WASTIP és una eina que facilita la gestió integral de deixalleries i millora l’eficiència, control i transparència del servei. Per a més informació vsita www.wastip.com