free css templates

Procés Participatiu previ a la redacció del Reglament de l'Aigua de l'Ajuntament de Ripollet


AJUNTAMENT DE RIPOLLET. juny - novembre 2017

L'objectiu del projecte és acompanyar a l’equip tècnic redactor del reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua de l’Ajuntament de Ripollet per a la seva gestió directa, dissenyant i duent a terme un procés d’informació i participació activa ciutadana que englobi la visió on line (a través del portal web de l’ajuntament) i presencial, i que doni compliment als pressupòsits legals mínims actualment regulats a la Llei 39/2015 de procediment administratiu. Per a fer-ho, el projecte es divideix en 4 fases:

- Actuacions de difusió prèvies, durant la Festa Major del municipi i amb punts informatius al Mercat municipal setmanal.
- Informació-Participació online, amb una web que permet explicar de manera clara què és la gestió directa de l’aigua, quin es el context de l’aigua a la ciutat i com es pot participar, permetent la participació mitjançant un qüestionari virtual. 
- Informació-Participació presencial, amb “Els dimarts de l'aigua”, cicle d'activitats per apropar el concepte de l'aigua com a bé d'interès natural i cultural i com a dret humà a la ciutadania, així com els models alternatius a la gestió privada i la participació i democratització. També s'organitzen 2 rutes veïnals de l'aigua, per posar en valor els elements històrics i naturals que formen part del paisatge de Ripollet
- Elaboració de resultats: sessió de retorn i elaboració de l'informe final recull de la participació ciutadana, per a la futura redacció del nou Reglament de l'Aigua.