free website creation software

Gestió de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix Besòs


AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2017 - 2018

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona, en l'àmbit de l'Eix Besòs, que s’emmarca en el Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, i està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

ENTORNa3 ha donat suport al llarg del 2017 i 2018 a l'Oficina Tècnica de l'EDUSI, per tal de detectar possibles actuacions dins l'Ajuntament de Barcelona i determinar-ne la seva eligibilitat, així com l'acompanyament en el procés d’aprovació d’operacions i el seu seguiment, i la gestió de la comunicació.


Links d'interès:

Pàgina web EDUSI Eix Besòs 

Red de iniciativas urbanas


Documents:

Projecte entregat Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix Besòs (Link)


Notícies relacionades:

"Barcelona rep 15 milions de fons europeus per reduir les desigualtats a l’Eix Besòs”. Ajuntament de Barcelona