bootstrap slider

Gestió de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix Besòs
Fase 0


AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2017

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020, Eix 2 "Desenvolupament Urbà Sostenible", gestionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

ENTORNa3 dóna suport al llarg del 2017 a la creació de l'Oficina Tècnica de l'EDUSI, per tal de detectar possibles actuacions dins l'Ajuntament de Barcelona i determinar-ne la seva eligibilitat, així com l'acompanyament en el procés d’aprovació d’operacions i el seu seguiment. 


Links d'interès:

Pàgina web EDUSI Eix Besòs 

Red de iniciativas urbanas


Documents:

Projecte entregat Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix Besòs (Link)


Notícies relacionades:

"Barcelona rep 15 milions de fons europeus per reduir les desigualtats a l’Eix Besòs”. Ajuntament de Barcelona