website builder

Assistència tècnica per a l’avaluació de les alternatives del sistema de recollida de residus i neteja viària d’un municipi de l’AMB.  

COL·LABORACIÓ. Gener - juny 2017

Anàlisi de la situació actual dels serveis de recollida de residus i de neteja viària amb l’objectiu de conèixer els punts fors i febles del servei, que inclou, entre d’altres, el càlcul dels rendiments i els paràmetres de dimensionament dels serveis actuals de recollida, obtenint indicadors d’eficiències que permeten avaluar la situació actual i l’estudi de costos i balanç econòmic actual.

Posterior, definició de les alternatives de models i sistemes que permeten l’optimització amb la seva corresponent matriu de valoració. Selecció del model òptim i dimensionat tècnic d’aquest per ambdós serveis.